Co oznacza Cesarz w tarocie ?

Co oznacza Cesarz w tarocie ?

Co oznacza w kartach tarota Cesarz ?

Cesarz (Władca) oznaczony jest numerem 4. Reprezentuje, jak rządzenie oddziałuje na los ludzkości. Człowiek w swoim otoczeniu może zatroszczyć się o bezpieczeństwo, porządek, dobro innych. Rządzenie może przybrać również formę despotyczną, używaną do własnych celów, karzącą oraz kontrolującą „poddanych”. Osoba będąca w energii cesarza ma autorytet, poszanowanie. Ma poczucie odpowiedzialności, głowę na karku, silny charakter. Jest nieugięty w swoich postanowieniach. Interpretacja wróżby zależy od wyciągniętych kart. Znaczenie ma także nastawienie do osoby, o która zapytaliśmy karty. Z tego powodu może wywołać zarówno pozytywne, jak i negatywne przesłanie.

Cesarz: Relacje uczuciowe

Władca sygnalizuje pomoc, równowagę, bezpieczeństwo finansowe lub też wsparcie finansowe dla dzieci, miłość ze strony ojca. Zagwarantowanie wszystkiego, co konieczne partnerowi. W negatywnym świetle może uosabiać przejęcie całkowitej kontroli nad drugą osobą, postawienia jej niżej w hierarchii.

Cesarz: Spotkanie osoby

Osobą, która stanie na naszej ścieżce, będzie mężczyzna w dojrzałym wieku. Będzie zajmował wysokie stanowiska. To on sprawuję kontrolę nad podwładnymi. Posiada cechy pozytywne takie jak uczciwość, opiekuńczość. Co więcej, umie zagwarantować stabilność finansową. Z tego powodu może wprowadzić atrakcyjne premie.

Cesarz: Praca I finanse

Karta wskazuję na równowagę w sferze finansowej. Władca przypomina nam, iż mamy predyspozycje do tego, aby sfera zawodowa zamieniła się w sukces. Jeśli jesteśmy nowymi pracownikami, to zapamiętajmy, że mamy umiejętności, które rzutują na rozwój zawodowy i zaufanie szefa.

Cesarz uczucia

Dla samotnych kobiet sygnalizuje to zjawienie się dojrzałego, opiekuńczego, zaradnego mężczyzny. Pragnie dać jej wszystko, co najlepsze. Ze złej strony karta może nieść przepowiednię o tym, że mężczyzna może pragnąć podporządkowywać sobie kobietę. Cesarz oznacza głowę rodziny. Kontroluje i dba o dom przede wszystkim pod kątem materialnym.

Karta dnia: Cesarz

Jeśli pragniemy podjąć się prowadzenia/rządzenia kimś to musimy wewnętrznie czuć słuszność naszego nastawienia i postanowień. Nie mieć wątpliwości. To dzień idealny do rozwiązywania dawnych problemów. Powinniśmy odczuwać wystarczające pokłady sił, aby zrealizować najśmielsze cele. Władca wróży zakończenie ich sukcesem. Karta wskazuje również na to, aby być wyrozumiałym dla innych a panowanie zastosować tylko w celu dobroczynności.

Cesarz: Przyszłe wydarzenia

Karta przepowiada dobre momenty. Nastąpi równowaga życiowa. Rozpocznie się coś nowego, co wywoła jedynie korzyści. Może to się objawić odnalezieniem prawdziwego przyjaciela w nowym miejscu pracy bądź jego pomocą. Być może odnajdzie nas łowca talentów w okolicy miejsca zamieszkania? Może to być rzecz niewielka, ale przyniesie coś dobrego.

zamów wróżbę jak zamówić wróżbę