Wiara we wróżby

Wiara we wróżby pomaga czy przeszkadza ?

Wróżbiarstwo zdobywa coraz większą popularność. Rośnie liczba wróżek, a ilość gabinetów oferujących tego typu usługi systematycznie powiększa się. Jednak w wyniku szczegółowej analizy sytuacji jaka panuje w tym środowisku, dowiadujemy się, że mimo wszystko, nadal osoby wierzące w ezoteryczne działania to niewielki odsetek całego społeczeństwa.
Dlaczego tak jest? Co jest powodem tego zjawisko? Czy istnieje realna szansą na zmianę tej sytuacji?

Wiara we wróżby

Ciągle w przypadku wielu osób wyobrażenia o wróżkach są oparte na baśniach i legendach, w których takie postacie występują. Trudno się więc dziwić, iż ludzie nawet nie chcą spróbować uwierzyć w tą działalność. Przede wszystkim znaczna grupa nie przyznałaby się publicznie do korzystania z usług wróżbiarskich, bojąc się narażenia na śmieszność czy ironiczne traktowanie ze strony bliskich. Co prawda, gdyby tak dokładniej przepytać naszych sąsiadów lub znajomych, znalazłyby się przypadki, kiedy ktoś przekonał się o skuteczności jakichkolwiek prób przepowiadania przyszłości.


Ale z reguły jest to tłumaczone jako szczęśliwy traf osoby wróżącej.

Innym ważnym, zwłaszcza w naszym kraju, powodem tego, iż społeczeństwo nie tylko nie chce uwierzyć wróżce, ale nawet nie ma zamiaru się do niej wybierać, są poglądy Kościoła katolickiego, który zaprzecza wiarygodności tego typu praktyk oraz zdecydowanie zabrania w nich uczestniczyć. Zgodnie z jego nauką korzystanie z seansów ezoterycznych, a także wiara w horoskopy czy korzystanie z talizmanów i inne podobne postawy, są niezgodne z pierwszym przykazaniem Dekalogu brzmiącym; „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Rozwijając to, Kościół uważa, iż jedyną postacią znającą przyszłość oraz decydującą o niej jest sam Bóg. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, kiedy to wróżka czyli tak naprawdę zwykły człowiek może przepowiedzieć nam to, co nas czeka w najbliższym czasie. Wyjątkowymi pod tym względem ludźmi potrafiącymi zapowiadać nadchodzące wydarzenia byli opisywani w Piśmie Świętym prorocy. Były to osoby określane jako wysłannicy Boga, a często nazywane nawet „ustami Bożymi”. Mieli oni umiejętność specyficznego kontaktowana się z Bogiem w celu poznania wybranych przez niego planów. Następnie ich zadaniem było przekazywanie takich informacji pozostałym wyznawcom religii. Czas proroków jednak bezpowrotnie minął i dziś już nikt nie może określać siebie takim mianem. Dlatego też Kościół krytykuje wszelkie próby określenia przyszłości. Najgłośniejszą w ostatnich latach sprawą są pojawiące się różne terminy końca świata. Zdaniem Kościoła żaden z nich nie jest prawdziwy, gdyż mimo, iż Bóg ustalił go w momencie tworzenia wszechświata, to nikt go nie zna.

Wróżby online

Wiara we wróżby online jest zatem grzechem, a więc postępowaniem zakazanym i napiętnowanym przez religię. Czyn taki jest określany jako brak wierności w stosunku do Boga i próba poszukiwania innych autorytetów. Według zasad według, których funkcjonuje religia chrześcijańska w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze swoim życiem, również takich, które dotyczą przyszłości, ludzie powinni szukać pomocy i odpowiedzi w tekstach Pisma Świętego oraz modlitwie, a więc rozmowie z Bogiem, w żadnym zaś wypadku nie powinni oni uwierzyć wróżbie.
Dlatego właśnie stosunki kościół a wróżby są negatywne i pewne jest to, że w tej kwestii nie zajdą żadne zmiany.

Negatywny stosunek Polaków do tej profesji to także „zasługa” kobiet narodowości romskiej, potocznie nazywanymi Cygankami, które często usługi wróżbiarskie łączyły z okradaniem swoich klientów. Tym wróżkom zarzuca się też, że stosowały pewne utarte schematy określania przyszłości, tak iż zainteresowany mógł sam dostosować interpretację wydarzeń ze swojego życia, w taki sposób, aby pasowała ona do tego, co zostało wywróżone przez Cygankę. Generalnie, mimo trafności pewnej części przepowiedni, szybko straciły one zaufanie, a jak wiadomo, bez zaufania nie mowy o powodzeniu w jakiejkolwiek, a zwłaszcza tak specyficznej, branży. Zresztą, aby nie obwiniać za wszystko Cyganek, należy wspomnieć też o tym, że również sporo współczesnych wróżek, które nie mają nic wspólnego z kulturą romską, wykazują się ogromną nieszczerością w stosunku, do osób wierzących im (przynajmniej na początku) niemal bezgranicznie.

Należy więc spokojnie poczekać, aby dowiedzieć się czy wróżby staną się popularniejsze, czy może jednak wróżenie pozostanie wiarygodne tylko dla nielicznych.

zamów wróżbę jak zamówić wróżbę